Ontdek Renault

Wie zijn wij?

Welkom op de site www.autopartners.be

Onze activiteiten bestaan uit de bouw en verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor of een elektromotor. In deze rubriek wordt ons cookiebeleid toegelicht.

Zo leert u meer over de oorsprong en het gebruik van de navigatiegegevens die cookies op je browser kunnen opslaan.

Dit beleid is dan ook belangrijk, zowel voor jou als voor ons: je wilt op een positieve manier en vol vertrouwen kunnen gebruikmaken van onze aanbiedingen en services en wij willen op een nauwkeurige en volledige manier antwoord geven op je vragen over de manier waarop wij deze cookies gebruiken en rekening houden met jouw wensen.

Wanneer onze inhoud wordt weergegeven, worden er mogelijk navigatiegegevens van je apparaat (computer, tablet, smartphone enz.) opgeslagen in zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je apparaat worden opgeslagen, en dit op voorwaarde dat u deze cookies expliciet hebt aanvaard. Deze keuze kunt u op elk moment wijzigen (zie hoofdstuk 4).

Wat is een cookie en waarvoor dient het?

Een cookie is een tekstbestandje dat met jouw toestemming wordt opgeslagen op een speciaal daartoe voorziene ruimte op de harde schijf van je apparaat (computer, tablet enz.) wanneer u online diensten raadpleegt via je browser.

Deze bestandjes worden door de server van een website doorgestuurd naar je browser. Aan elk cookie wordt een anonieme identifier toegekend. Via het cookiebestand kan de uitgever het apparaat waarop het wordt opgeslagen, identificeren gedurende de geldigheidsperiode of registratieperiode van het betrokken cookie.

Een cookie kan niet worden gebruikt om fysieke personen te traceren. Wanneer je de websites van de Autopartners raadpleegt, kunnen we mits je toestemming verschillende soorten cookies installeren: werkingscookies, prestatiecookies, sociale cookies en publiciteitscookies.

Welke cookies gebruiken de websites van Autopartners?

De cookies die wij via onze websites sturen, zijn onderverdeeld in vier categorieën om het beheer ervan te vereenvoudigen:

 • werkingscookies
 • prestatie- en analysecookies
 • sociale cookies
 • publiciteitscookies

Hoe beheer je je cookies op de websites van Autopartners?

U stelt de cookies die we op de websites van Autopartners gebruiken, op twee manieren in:

Je kunt je browser zodanig configureren dat de cookies op je apparaat worden opgeslagen of worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever. Je kunt je browser ook zodanig instellen dat je wordt verzocht om cookies afzonderlijk te aanvaarden of te weigeren voordat ze op je apparaat worden opgeslagen.

Het beheer van de cookies en van je instellingen is voor elke browser verschillend. In het helpmenu van je browser vind je informatie over hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen.

Hieronder vind je de links naar pagina’s met meer informatie over de configuratie van je browser:

Zodra je je voorkeuren hebt opgeslagen, lezen of schrijven we alleen nog de cookies waarvoor je toestemming hebt gegeven. Alle cookies die zijn opgeslagen voordat je deze parameters hebt ingesteld, blijven op je computer opgeslagen. Je kunt ze echter wissen in de instellingen van je browser.

Belangrijk om te weten is dat we een cookie gebruiken om je voorkeuren over cookies op te slaan. Dat betekent dat je:

a) je voorkeuren opnieuw dient in te stellen indien je alle cookies wist.
b) je voorkeuren moet bijwerken indien je een ander apparaat, een ander profiel of een andere browser gebruikt.

Wat houdt de weigering van cookies in?

Als u de opslag van cookies op je apparaat weigert of als je reeds opgeslagen cookies verwijdert, kan je niet langer gebruikmaken van bepaalde functies die noodzakelijk zijn om bepaalde delen van de websites van Autopartners te raadplegen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u inhoud of diensten raadpleegt waarvoor we u moeten identificeren. Het zou eveneens het geval zijn wanneer wij (of onze dienstverleners) niet kunnen zien welke browser je apparaat gebruikt, welke taal- of weergaveopties u hebt ingesteld of vanuit welk land je apparaat met het internet is verbonden. Dat is vaak nodig om de technische compatibiliteit te verzekeren.

In dit geval is de Autopartners niet aansprakelijk voor de gevolgen van een gebrekkige werking van onze diensten die het gevolg is van het feit dat Autopartners de cookies niet kan opslaan of raadplegen die vereist zijn voor de goede werking van de website of die u hebt geweigerd of verwijderd.

Verschillende soorten cookies

Werkingscookies

Met de werkingscookies van een website kunt u de site doorbladeren en de voornaamste functies ervan gebruiken, zoals beveiligde ruimtes, winkelmandjes en facturatiepagina’s.
Deze cookies verzamelen geen enkele informatie die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden of het bepalen van een doelgroep.

Wij gebruiken ze om

 • de voorstelling van de websites van Autopartners aan te passen aan de weergavevoorkeuren van je apparaat: taal, weergaveresolutie, besturingssysteem
 • de gegevens te bewaren die u hebt ingevoerd op de formulieren op de websites van de Autopartners (registratie of toegang tot de klantenruimte)
 • toegang te geven tot de voorbehouden en persoonlijke ruimtes van onze website, zoals onze klantenruimte, aan de hand van aanmeldgegevens of gegevens die u eerder aan ons hebt doorgegeven
 • de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde tijd wordt gevraagd om u opnieuw aan te melden bij de klantenruimte
 • bestelde producten en services te onthouden tot aan de bevestigingspagina
 • u ondersteuning te bieden aan de hand van online chatgesprekken
 • informatie te delen met een technische partner met als enige doel dat u van de services of functies op onze websites kunt gebruikmaken.

Met de tool die we tot u beschikking stellen om cookies te beheren, kunt u dit type cookies niet uitschakelen. Om onze website te gebruiken, moet u deze cookies aanvaarden. Als u het gebruik van deze cookies via een andere manier blokkeert, kunnen we niet garanderen dat u onze website op een normale manier kunt raadplegen.

Prestatie- en analysecookies:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. (“Google”) voor «websites.» Google Analytics gebruikt cookies die ons helpen om het gebruik van de website door de bezoekers in kaart te brengen. De gegevens die deze cookies genereren over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres), worden door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij gebruiken deze informatie om je gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te maken en om andere diensten met betrekking tot de activiteit van de website en het internetgebruik aan te bieden. Meer informatie over Google Analytics vindt u op
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Wij gebruiken ze om:

 • statistieken op te stellen over de frequentie waarmee de websites van Autopartners worden bezocht en over het gebruik van de verschillende onderdelen van deze websites van Autopartners (bijvoorbeeld de bezochte rubrieken en inhoud, de duur van een bezoek of het aantal ontvangen foutmeldingen). Zo helpen deze cookies ons om de belangstelling in en gebruiksvriendelijkheid van onze services te verbeteren.
 • de efficiëntie van onze marketingcampagnes te meten en te weten in welke pagina’s je interesse hebt
 • diverse functies te testen

Cookies voor het gebruik van sociale netwerken

De zogenaamde “sociale” «cookies »hebben betrekking op de diensten die door derden worden geleverd, zoals de knoppen “Vind ik leuk” en “Delen”.
Ze worden gebruikt om je diensten te leveren of om je voorkeuren voor de interactie met sociale netwerken te onthouden.
Het sociale netwerk dat een dergelijke knop aanbiedt, kunt u aan de hand van deze knop identificeren, zelfs indien u deze knop niet hebt gebruikt tijdens je bezoek aan onze website. Dit type knop geeft het betrokken sociale netwerk meer inzicht in je navigatie op onze website, gewoon door het feit dat je account van het betrokken sociale netwerk actief was op je apparaat (geopende sessie) terwijl je onze website bezocht.

Wij hebben geen enkele controle over de processen die de sociale netwerken gebruiken om informatie over je bezoek aan onze website te verzamelen, noch over de persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. Wij raden u aan het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen zodat u precies weet voor welke doeleinden (publiciteit enz.) de sociale netwerken de navigatiegegevens gebruiken die ze met deze applicatieknoppen inzamelen. Dit privacybeleid moet u de mogelijkheid bieden om je voorkeuren bij deze sociale netwerken op te geven en om je gebruikersaccount bij elk van deze netwerken te beheren.

Wij gebruiken ze om:

 • een link naar/met sociale netwerken te maken (Facebook enz.)
 • u te identificeren bij de sociale netwerken wanneer de optie voor delen is ingeschakeld
 • je registratie voor bepaalde diensten te vereenvoudigen door je aanmeldgegevens van een sociaal netwerk te gebruiken

U kunt deze cookies aanvaarden of weigeren. Indien u ze weigert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde deel- en interactiefuncties van de sociale «netwerken.»

Publiciteitscookies die derden op onze website verspreiden

Deze derde partijen leveren diensten wanneer ze vaststellen dat u onze website hebt bezocht.

• WAT IS HET NUT VAN AANGEPASTE PUBLICITEIT IN JE BROWSER?

Wij willen u de meest relevante publiciteit bieden. Via cookies is het mogelijk om in realtime te bepalen welke publiciteit op een bepaald apparaat moet worden weergegeven rekening houdend met het recente gebruik van één of meerdere websites of toepassingen.
We zien liever publiciteit die aansluit bij onze interesses dan publiciteit waar we helemaal niets aan hebben. Zo ook bieden adverteerders hun publiciteit het liefst aan gebruikers aan die hier ook echt interesse in hebben.

Wij gebruiken ze om:

 • de publiciteit die via onze publicitaire ruimtes wordt weergegeven op je apparaat (mits je voorafgaande toestemming) aan te passen aan de locatie (lengte- en breedtegraad) die je apparaat doorgeeft
 • de publicitaire regie informatie te geven over je bezoek en zo de publiciteit af te stemmen op je voorkeuren
 • de publicitaire inhoud die via onze publicitaire ruimtes op je apparaat wordt weergegeven, aan te passen aan de anonieme persoonlijke gegevens die u aan deze publicitaire regie hebt doorgegeven

De verspreiding en het gebruik van de cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derde partijen. Wij brengen u op de hoogte van het doel van de cookies die we kennen, en van de middelen waarover u beschikt om het gebruik van deze cookies te beheren.

Bijkomende oplossing voor het beheer van publicitaire cookies die door derden via onze website worden verspreid

U kunt zich aanmelden op de website Youronlinechoices, die wordt aangeboden door professionals binnen de digitale publiciteitssector die zich hebben verenigd in de Europese EDAA (European Digital Advertising Alliance) en die in Frankrijk wordt beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.

Hier zie je een overzicht van de bedrijven die bij dit platform zijn ingeschreven. Je hebt de mogelijkheid om de cookies te weigeren of te aanvaarden die deze bedrijven gebruiken om de publiciteit die op je apparaat wordt weergegeven, aan te passen aan je navigatiegegevens:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Dit Europese platform wordt gebruikt door vele professionals die actief zijn binnen de sector van online publiciteit en biedt een gecentraliseerde interface waarin je de gebruikte cookies kunt weigeren of aanvaarden om de publiciteit aan te passen aan de websites die je met je apparaat bezoekt. Opgelet: dit voorkomt niet dat er publiciteit wordt weergegeven op de websites die u zoekt. Alleen de technologieën die het mogelijk maken om de publiciteit aan te passen aan je interesses, worden geblokkeerd.

Je deelt je apparaat met andere personen

De gebruiker bezoekt de website op eigen risico. Autopartners, haar filialen of de leden van het DACIA-netwerk kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, en meer bepaald materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële schade, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website of van alle websites die hieraan zijn verbonden. De inhoud van de website wordt voorgesteld zonder enige garantie, van welke aard ook.

De informatie over de modellen en hun kenmerken hoort bij een definitie op het ogenblik van de publicatie of update van de verschillende pagina’s van de website. Ze wordt slechts ter informatie gegeven en mag niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten van Autopartners, haar filialen of de leden van het DACIA-netwerk. Fouten of vergissingen zijn mogelijk. De toegang tot de producten en diensten op de website kan worden beperkt. U moet dus zeker zijn dat de wet van het land van waar u een verbinding maakt, u toestaat om onze website te bezoeken.

Bijzonder geval: de flash©-cookies van adobe flash player™

Adobe Flash Player™ is een informaticatoepassing om snel dynamische inhoud te ontwikkelen op basis van de programmeertaal Flash. Flash onthoudt (net als andere toepassingen van hetzelfde type) de parameters, de voorkeuren en het gebruik van deze inhoud door middel van een technologie die vergelijkbaar is met die van cookies.

Adobe Flash Player™ beheert deze informatie en je keuzes echter via een andere interface dan die van je browsersoftware. Indien je apparaat inhoud weergeeft die met Flash werd ontwikkeld, raden we je aan om de beheertools voor Flash-cookies te raadplegen op de site http://www.adobe.com/nl/.